Thông báo

KÍCH THƯỚC POSTER

 Ban tổ chức xin thông báo Kích thước poster quy định là 80 cm (ngang) x 120 cm (dọc).

Các tác giả trưng bày poster vui lòng in ấn theo chuẩn quy định và mang đến hội nghị để trưng bày trong ngày 27/08/2022.

 

      

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị Khoa học Quốc gia
về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học tại Việt Nam
The 5th National Scientific Conference on Biological Research and Education in Vietnam

Website: http://conf.bt.hcmiu.edu.vn/; Fanpage: https://www.facebook.com/breconference2022/

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

      “Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học tại Việt Nam (Lần 5)” (BRE2022) sẽ được tổ chức bởi Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. HCM vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 08 năm 2022.

      Đây là diễn đàn uy tín chất lượng trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, được tổ chức định kỳ để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý:
      • Công bố thành quả các nghiên cứu mới.
      • Thảo luận tìm ra những hướng đi thích hợp cho trong bối cảnh mới
      • Cơ hội giao lưu với các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực.

      PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Khoa CNSH, Phó trưởng ban tổ chức Hội nghị cho biết: “Sinh học và CNSH là một trong ba trụ cột chính của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đóng vai trò quan trọng trong đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp nối sự thành công của Hội nghị trong những năm qua, đồng thời đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, Hội nghị BRE2022 được tổ chức với kỳ vọng mang đến những thay đổi có tính đột phá.”

      PGS. TS. Trần Tiến Khoa – Hiệu trưởng trường ĐHQT, Trưởng ban tổ chức Hội nghị cho biết: Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM là trường đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng quốc tế đầu tiên của Việt Nam, với mục tiêu đi đầu về giáo dục và nghiên cứu trong các lĩnh vực mũi nhọn, trong đó có Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Hóa sinh, Kỹ thuật Hóa học và Khoa học Y sinh.

      BRE2022 xin trân trọng kính mời các cá nhân và tập thể có quan tâm đăng ký tham gia (nhấn vào) / gửi bài (nhấn vào) / tài trợ cho hội nghị (nhấn vào).

      Thông tin liên hệ: (nhấn vào)
      • PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng Ban tổ chức: ☏ 0707344522; ✉ nvthuan@hcmiu.edu.vn.
      • Th.S Lê Nguyễn Thiên Phúc, Ban truyền thông: ☏ 0768992700; ✉ conf.bt.hcmiu@gmail.com.

      Fanpage: https://www.facebook.com/breconference2022