PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận

Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP. HCM

ĐTDĐ: 0707.344.522. Email: nvthuan@hcmiu.edu.vn

 

Mọi thắc mắc và hỗ trợ xin Quý đại biểu vui lòng liên lạc:

     + Ban Truyền thông hội nghị:                                                    ☏ 0768992700; ✉ conf.bt.hcmiu@gmail.com

     + PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận (Phó Trưởng Ban tổ chức):     ☏ 0707344522; ✉ nvthuan@hcmiu.edu.vn.